Hledáte další aktuální informace o bankách? Zkuste banky v ČR.

Hlavní menu

Banky


Oblíbené

oblíbené

Česká exportní banka

Česká exportní banka vznikla v roce 1995, je vlastněná státem a zaměřuje se na podporu přímého a nepřímého státního vývozu. Podpora spočívá v poskytování vývozních úvěrů a dalších vývozních služeb. Česká exportní banka se tímto liší od běžných bank v České republice a doplňuje jejich bankovní systém financováním vývozních operací a poskytováním finančních zdrojů a služeb, které by běžné banky nemohly nabídnout. Existuje několik způsobů podpory vývozu. Prvním z nich je předexportní úvěr, tj. úvěr na financování výroby pro vývoz.

Tento úvěr umožňuje českému výrobci financovat náklady týkající se uskutečnění dodávek pro zahraniční odběratele. Tento úvěr financuje například nákup surovin a materiálu, režijní náklady či nákladové mzdy a náklady spojené se zdravotním a sociálním pojištěním. Dalším typem úvěru je přímý vývozní odběratelský úvěr. To znamená že příjemcem úvěru je zahraniční dovozce. Toto financování umožňuje realizovat objemnější dodávky od českého výrobce pro zahraničního kupujícího.

Variantou tohoto úvěru je nepřímý úvěr, kdy příjemcem úvěru není dovozce, ale jeho banka. Existují také úvěry dodavatelské, zde platí, že příjemcem úvěru je vývozce. Česká exportní banka nabízí také financování prospekce zahraničních trhů, což znamená, že poskytuje českému výrobci prostředky na sledování zahraničních trhů, na které hodlá vstoupit. Další službou České národní banky je poskytování investičního úvěru, který umožňuje českým investorům realizovat investice v zahraničí. K dalším nabídkám České exportní banky patří bankovní záruky a také pojištění jednotlivých úvěrů.Novinky